Polish
English

28-03-2018

Nowa nazwa, niezmienna jakość!

Nasza firma zmienia nazwę - teraz będziemy służyć Państwu jako BCD Polymers sp. z o.o.

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 28 marca 2018 roku ulega zmianie nazwa naszej Spółki z dotychczasowej:

Motor Polimer Sp. z o.o.

na nową:

BCD Polymers Sp. z o.o.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zmianie ulega jedynie nazwa firmy, wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS oraz numery kont bankowych, numery telefonów, adres stacjonarny pozostają bez zmian.

Ze zmianą wiąże się także uruchomienie nowej strony internetowej, znajdującej się obecnie pod adresem www.bcd-polymers.pl. Także wszystkie adresy mailowe obecnie funkcjonować będę w tej domenie.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie zmiany nazwy firmy w nowych dokumentach wystawianych dla BCD Polymers Sp. z o.o.

Z poważaniem
Zespół BCD Polymers sp. z o.o.

BCD-Chemie